SEKRETÄRITEENUS

Pakume sekretäri teenust ettevõtjatele, kes ei asu ise füüsilises kontoris või kellel ei ole aega asjaajamisega tegeleda.

Sekretäri teenus:

- aitab lahendada jooksvaid küsimusi;
- võtab vastu klientide tellimusi;
- suhtleb koostööpartneritega;
- töötleb posti;
- vormistab dokumente, arveid;
- korraldab ettevõtte dokumendihaldust;
- organiseerib ja korraldab kohtumisi, lähetusi.

Sekretäri teenust pakume ka ajutiselt (näit.puhkuse ajaks).

VALIK KLIENTE

AB Raamatupidamine OÜ | info@abr.ee | +372 6 825 530