MAJANDUSAASTA ARUANNE

• Majandusaasta aruanne on vaja esitada iga majandusaasta kohta isegi siis, kui tegevust ei ole toimunud.

Hind kui tegevust ei ole toimunund: 49€
* Hinnad on toodud ilma käibemaksuta
• Koostame ja vajadusel esitame majandusaasta aruande ka vanade perioodide kohta, kui need on jäänud esitamata.
• Koostame majandusaasta aruande ka siis, kui teostasite ise raamatupidamist, aga ei tule aastaaruande vormistamisega toime.

VALIK KLIENTE

AB Raamatupidamine OÜ | info@abr.ee | +372 6 825 530