MAKSUNÕUSTAMINE

• Üksikisikute maksustamine ja palgaarvestus;
• Millal tekib erisoodustusmaksu kohustus;
• Tööandja sõiduautode maksustamine;
• Lähetusega seotud maksuvabad kulud;
• Maksuvabad sõidukulud;
• Maksuvabad terviseedendamise kulud;
• Maksuvabad külaliste vastuvõtukulud;
• Käibemaks;
• Tulumaks.

Hind: 49€ / tund
* Hinnad on toodud ilma käibemaksuta

VALIK KLIENTE

AB Raamatupidamine OÜ | info@abr.ee | +372 6 825 530