Tööpäevad ja pühad

2015. aasta kalendaarse tööajafondi arvestus

Kuud,

kvartalid

Riigipühad

Töö-

Päevade arv kuus

Töö-

tunde

kuus

Tööpäeva

lühendamine

Töötunde kuus, kui töötaja töötab lähendatud tööpäeval

Jaanuar

1.jaanuar-

uusaasta

21

168

   

Veebruar

24 veebruar- Eesti Vabariigi aastapäev

19

152

23. veebruar

152-3 = 149

Märts

 

22

176

   

I kv.

 

62

496

Kvartali töötunde vähendatakse 3 tunni võrra

Töötaja töötab 23.02, siis kvartali töötundide arv 496-3 = 493

Kokku 493

Aprill

03.aprill- suur reede

20.aprill- 1.ülestõusmispüha

21

168

   

Mai

1.mai- kevadpüha

24.mai – nelipühade 1.püha

20

160

   

Juuni

23.juuni- võidupüha

24.juuni-jaanipäev

20

160

22.juuni

160-3 = 157

II kvartal

 

61

488

Kvartsali töötunde vähendatakse 3 tunni võrra

Töötaja töötab 22.06, siis kvartali töötundide arv 488-3 = 485

Kokku 485

Juuli

 

23

184

   

August

20.august- taasiseseisvumispäev

20

160

   

September

 

22

176

   

III kvartal

 

65

520

   

Oktoober

 

22

176

   

November

 

21

168

   

Detsember

24.dets- jõululaupäev

25.dets- esimene jõulupüha

26.dets- teine jõulupüha

21

168

23.detsember

31.detsember

Kui töötaja töötab 23.12 töötunde kuus 168-3 = 165

Kui töötaja töötab 31.12 töötunde kuus 168-3 = 165

Kui töötaja töötab nii 23.12 kui ka 31.12 on töötundide arv kuus 168-3-3 = 162

IV kvartal

 

64

512

Kv töötunde vähendatakse 3 või 6 tunni võrra

512-3 =509

509-3 -3=506


Keskmine:
Tööpäevade arv kuus:  21
Töötundide arv nädalas: 39,76
Töötundide arv kuus: 167,00

Tulenevalt Töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade  seadusest lühendab tööandja uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra. 

 

Summeeritud tööaja arvestuse korral vähendab tööandja nende töötajate töötundide arvu veebruari, juuni ja detsembrikuus ( samuti vastavalt ka summeeritud tööaja perioodi töötundide arvu), kes töötasid  uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval.