Maksud

  2015 2014 2013
TÖÖTASU MAKSUVABA OSA  EUR  EUR  EUR 
Kuu keskmine 154 144 144
Aastas kokku 1 848 1 728 1 728
MIINIMUMPALK      
Tunnipalk 2,34 2,13 1,90
Kuupalk 390 355 320
LÄHETUSED      
Päevaraha välislähetuses (max maksuvaba) 32 32 32
Majutus Eestis (max maksuvaba) maksuvaba maksuvaba maksuvaba
Majutus välislähetuses (max maksuvaba) maksuvaba maksuvaba maksuvaba
AUTOD      
Isiklik sõiduauto hüvitis      
Isikliku sõiduauto kasutamise maksuvaba hüvitis ühes kuus - sõidupäevikuga

0,30 eur/km kuid mitte rohkem kui 335 eur

0,30 eur/km kuid mitte rohkem kui 256 eur
0,30 eur/km
kuid mitte rohkem
kui 256 eur
Isikliku sõiduauto kasutamise maksuvaba hüvitis ühes kuus - sõidupäevikuta ei saa maksuvabalt hüvitada 64 kuni 31.08.2014 64
Tööandja sõiduauto erisoodustuse hind      
Tööandja sõiduauto kasutamine töösõitudeks sõidupäevikuga (erisoodustust ei teki) 0 0 0
Tööandja sõiduauto kasutamine ilma sõidupäevikuta 256 256 256
MUUD      
Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 117,15 105,60 91,75
Reklaamkink maksuvabalt  (ilma käibemaksuta) 10 10 10
Külaliste vastuvõtukulu (kuus maksuvaba) + 2% sots.maksuga maksustatud väljamaksetest  32 + 2% 32 + 2% 32 +2%
Lapsepuhkus (3-6 päeva) 1 päeva tasu riigieelarvest 18,57 16,97 15,18
Käibemaksukohustuslaseks reg. piirmäär 16 000 16 000 16 000
Töötaja töötuskindlustusmakse 1,6% 2% 2%
Tööandja töötuskindlustusmakse 0,8% 1% 1%
Pensionikindlustus - jätkamiseks ei ole avaldust 2% 2% 2%