Hinnad

1. RAAMATUPIDAMISTEENUSTE HINNAD

 Arvestuse aluseks on võetud dokumentide arv, mis kinnitavad majandustehingu toimumist:

 • müügiarved, ostuarved, sularahakviitungid
 • lepingud
 • lähetuskulude aruanded koos kuludokumentidega
 • jt. dokumendid, mis on raamatupidamiskande aluseks (näit. põhivara mahakandmise akt)
 
1.1.Põhiteenuse kuutasu
             
Dokumentide arv (tk.) 
Hind EUR/kuus
    0 kuni   25 dokumenti
45,00
  26 kuni   50 dokumenti
  85,00
  51 kuni 100 dokumenti
120,00
101 kuni 150 dokumenti
160,00
151 kuni 200 dokumenti
200,00
201 kuni 250 dokumenti
235,00
 
Hinnad ei sisalda käibemaksu.

Põhiteenuse hind sisaldab:
 • raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan)
 • algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
 • komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
 • põhivahendite arvestamine
 • aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
1.2.Lisateenuste hind
- raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
- müügiarvete koostamine
- laoarvestuse pidamine
- deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
- statistiliste aruannete (v.a. Intrastat) koostamine ja esitamine Statistikaametile
- Intrastat aruande koostamine ja esitamine Statistikaametile
- objekti arvestuse pidamine
- aastaaruande koostamine
- konsultatsioon kliendile
Hind +km20 %
31,95 EUR
kokkuleppel
kokkuleppel
kokkuleppel
kokkuleppel
kokkuleppel
kokkuleppel
kokkuleppel
tasuta
 

2.
PALGAARVESTUS
2.1.Põhiteenuse kuutasu
Töötajate arv
Hind + km 20%
1 töötaja
4,80 EUR
 

Põhiteenuse hind sisaldab:
 • töötajate palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
 • lisatasude, preemiate arvestamine
 • puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
 • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • palkade ja maksude ülekandmine
2.2.Lisateenuste hind (tasuline alates 5-ndast töötajast)
- statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile

- palkade ja maksude ülekandmine
Hind +km 20%
6,40 EUR aruanne

0,65 EUR tk


3.
PERSONALIARVESTUS
3.1.Põhiteenuse kuutasu
Töötajate arv
Hind + km 20%
1 töötaja
9,60 EUR
 

Põhiteenuse hind sisaldab:
 • Töölepingute, juhatuse liikme lepingute koostamine
 • lepingute muutmiste ja lõpetamiste ettevalmistamine
 • ametijuhendite, materiaalse vastutuse lepingute koostamine
 • isikukaartide täitmine
 • personalialaste dokumentide vormistamine (puhkuste ajakava, käskkirjad, teatised)
 • töösisekorraeeskirjade koostamine (enam kui 5 töötajaga tööandjal kohustuslik)
 • personalialase statistika koostamine
3.2.Lisateenuste hind (tasuline alates 5-ndast töötajast)
- personalialase statistika koostamine
Hind +km 20%
6,40 EUR aruanne

NB!
Ülaltoodud hinnad on informatiivsed. Lõplik hind sõltub konkreetsest kliendist ja tema vajadustest. Pakkumise käigus võib hind kujuneda oluliselt soodsamaks või ka kallimaks.

​